Om

MULE konsult AB ägs och drivs sedan 2007 av markvetaren och biologen Björn Nylander. Firman har sitt säte i Falun och jobbar i hela Mellansverige. MULE är en förkortning av Markvetenskap, Utbildning, Lantbruk och Ekologi vilket till stor del beskriver företagets verksamhetsområden.

Björn har sin grundutbildning från Naturresursprogrammet på SLU i Uppsala där han läste inriktningen mot markvetenskap.

 

Vid starten var EU-stödsansökningar grunden i företagets arbete, och ett exklusivt urval sådana kunder finns fortfarande kvar. Numer är dock växtnärings- och klimatrådgivning inom Greppa näringen den största delen av MULE:s verksamhet. MULE konsult har ramavtal med Länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och har de senaste åren jobbat intensivt med Greppa i Västmanland och tidigare även i Uppsala län.

Efter att Björn arbetat ett par år i Länsstyrelsen Dalarnas tvärsektoriella Våtmarksgrupp har han agerat projektledare för anläggningen av Rudängsmyrans våtmark i Borlänge som färdigställdes under våren 2015. Med nyförvärvade kunskaper från detta arbete söker nu MULE efter nya våtmarksprojekt.

MULE utför även andra konsulttjänster på uppdrag av företag eller privatpersoner. Några exempel på detta är naturvärdesinventering i Stockholm på uppdrag av Grontmij AB samt framtagning av kunskapsunderlag till Dala biogas AB.

MULE konsult AB har organisationsnummer 556937-5040 och är registrerad för f-skatt.