Greppa

MULE konsult har sedan 2010 arbetat intensivt med rådgivning inom Greppa näringen i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppsala län.

Greppa näringen riktar sig till gårdar som är större än 50 ha och / eller 25 djurenheter och är i huvudsak kostnadsfritt för lantbrukaren. Rådgivningen upphandlas istället av Länsstyrelsen i det aktuella länet.

MULE konsult har specialiserat sig på kväve-, fosfor- och klimatrådgivning samt de rådgivningsmoduler som innefattar växtnäringsbalanser. Därutöver har MULE specialkunskap om anläggning och restaurering av våtmarker. Inom kort kommer vi också att jobba mer med markpackning, bördighet och dränering.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om Greppa eller vill beställa rådgivning till din gård.

Mer information om Greppa näringen finner du på Greppas hemsida