Arla smågårdar

MULE konsult har ett avtal direkt med Arla att erbjuda rådgivning motsvarande Greppa näringen till de Arla-gårdar som är för små för att omfattas av den ordinarie rådgivningen (< 25 djurenheter och 50 ha mark).

Finansiering för tre rådgivningsbesök per gård finns, varav ett ska vara Klimatkollen, alltså den rådgivning som handlar om jordbrukets klimatpåverkan.

Även om produktionsinriktningen är den samma som på en stor gård är förutsättningarna, möjligheterna och problemen ofta annorlunda på en liten gård. Därtill kommer som bonus för rådgivaren mötet med många trevliga och intressanta lantbrukare.

Hittills har startrådgivning gjorts på 45 gårdar och den uppföljande klimatrådgivningen har utförts på ett tiotal. Det arbetet kommer att fortsätta under hösten med ambitionen att besöka samtliga gårdar.